FANDOM


Trận đánh vì Ooarai ! là trận đấu Tiêu diệt toàn bộ, xuất hiện trong suốt Girls und Panzer der Film.