FANDOM


Pháo thủ là những người đảm nhận vai trò điều khiển nòng pháo chính hoặc súng máy đồng trục của xe tăng, ngắm bắn, khai hỏa và quay tháp pháo xe tăng.

All items (10)