FANDOM


"Phải tỏ ra thật trang nhã mọi lúc"
―Darjeeling

Học viện nữ sinh St. Gloriana (聖グロリアーナ女学院) là một trong những trường trong Girls und Panzer. Trường sử dụng xe tăng Anh trong Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm Matilda, ít nhất 1 chiếc Churchill Mk.VIICrusader.