FANDOM


Danh sách các nhân vật được chia theo các trường :

Trường nữ sinh cao trung Ooarai

Đội Ankou

Đội Kame-san

Đội Kaba-san

Đội Ahiru-san

Đội Usagi-san

Đội Kamo-san

Đội Arikui-san

Đội Reopon-san

Trường nữ sinh cao trung Kuromorimine

Học viện nữ sinh St. Gloriana

Trường trung học đại học Saunders

Trường cao trung Pravda

Trường cao trung Anzio

Học viện Chi-ha-tan

Trường trung học Keizoku

 • Mika
 • Aki
 • Mikko
 • Rumi (đã tốt nghiệp trung học, lên đại học)

Đội tuyển trường đại học

Trường trung học Tự do BC

Học viện nữ sinh Maginot

Học viện Bellwall

 • Nakasuga Emi
 • Yuzumoto Hitomi
 • Takami Yuu
 • Kita
 • Shiratori Nagisa
 • Kashiwaba sisters
 • Yamamori Neko
 • Koharu
 • Yamamoo
 • Kanbara
 • Doi Chifuyu
 • Minami Youko
 • Yoshinaga Jinko (chuyển trường)

Trường cao trung Gilbert

 • Yoshinaga Jinko

Học viện Kureouji Grona

 • Kilimanjaro

Trường cao trung Tatenashi

 • Tsuruki Shizuka
 • Rin Matsukaze
 • Haruka Endou

Trường cao trung Bonple

Trường cao trung Tategoto

 • Aung

Các nhân vật khác